O Nama

Vinski red telečke visoravni - Agios Dimitrios osnovan je 2010. godine u Bajši. Osnivači vinskog reda bili su Atila Babi, Karolj Lacković i Milisav Viljanac. Osnivači su dizajnirali odeću vinskog reda, a to je plašt bordo boje sa zlatnim povezom i crni somotski šešir. Na amblemu ordena je ikonski lik Svetog Dimitrija. Nazivi vinskog reda su naznačeni na rubovima amblema na tri jezika: mađarskom, srpskom i slovačkom. Ovo simbolizuje mešovito, ali povezano stanovništvo Telečke visoravni.

Sedište vinskog reda je u Bajši. Kralj Matija je 1462 godine poklonio Bajšansku pustaru svojoj majci Eržebet Silađi. Tada je započeto vinogradarstvo na ovim prostorima. Na proplancima Telečke visoravni i u 17 i 18 veku bilo je zastupljeno vinogradarstvo, a prema bečkim zapisima iz tog vremena, 110 hektara je bilo pod vinovom lozom. Svoje osnivanje obeležavamo dva puta godišnje, na dan Svetog Dimitrija 24. oktobra i na Mitrovdan 8. novembra.

Vinski red je osnovan sa 17 članova, koji je broj sada narastao na 40 stalnih članova. Glavna svrha našeg rada je promocija vina sa Telečkih visoravni. Pored toga širenje i promocija kulture, tradicije i gastronomije ovih prostora. Velemajstor vinskog reda je Karolj Lacković.